Perhentian Island - Previewlast weekend's escapade...
post soon. ;) photos uploaded also in Multiply.

1 comments:

RJ said...

Hindi Perhentian Island ang highlight rito, bro. o",) Ikaw.

Talagang escapade ng escapade ang ginagawa mo diyan sa Malaysia, ah. Mag-isa ka lang?!