maskman opening song..

|

Humanda na kayo
Kampon ng kadiliman
Oras na ng pagtutuos
Kasamaan n'yo na'y matatapos
Narito na sila
Bayaning tagapagtanggol
Sa masama'y lilipol

Maskman, kayo lang ang pag-asa

Iligtas kami sa rahas ng kadiliman
Kami'y inyong ipaglaban...
Sugod, sugod, laban Maskman
Ipagsanggalang ninyo ang katarungan
Sugod, sugod, laban Maskman
Ipagtanggol ninyo ang kapayapaan
Buong mundo'y nagpupuri't nagpupugay, mabuhay!
Laser Squadron Maskman...

0 comments: